Jekkes
Vi utbildar dig

Känner du att du skulle vilja få mer kunskap om din dator eller ett program?
Det kan vara allt från att skicka bifogade filer via e-post till enklare uträkningar i excel.
Vi kan utbilda dig hemma vid din egen dator eller så startar vi en studiecirkel om ni är flera som vill utbilda er.

Program för Seniorutbildning i data
Kurs Lektionstimmar Plats Kursstart
Grundkurs data 4 x 3 tim Dals Långed Löpande
Varför dator 2 x 2 tim Dals Långed Löpande
Facebook start 3 x 3 tim Dals Långed Löpande
Produktion Andys Service
Mob/sms: 0704-12 45 10